disclaimer

Uiteraard respecteer ik de privacy van bezoekers van deze website en degenen die mij mailen. Ik verwerk alleen gegevens als je zelf contact met me opneemt: je mailadres wordt gebruikt om je mail te beantwoorden, na toestemming voor inschrijving op de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief en/of om contact op te nemen bij deelname aan de Schrijf3/5/7daagse. Natuurlijk worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en ze zijn alleen toegankelijk voor mij. Ik verstrek geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de activiteit/gestelde vraag of indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht er een zeldzame gebeurtenis voorkomen dat ik gegevens wil gebruiken, zal ik altijd eerst per e-mail om toestemming vragen. Het staat je natuurlijk vrij om die niet te geven. Je hebt altijd het recht om je gegevens en mails te laten verwijderen. Hetzelfde geldt voor foto’s op de site. Deze zijn altijd geplaatst na toestemming, maar kunnen op verzoek weggehaald worden. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en zal alles doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.